Nationaal Monument Kamp Vught

Publieksonderzoek

In opdracht van Nationaal Monument Kamp Vught voerden we een publieksonderzoek uit. In het museum gingen we in gesprek met bezoekers over hun ervaring in het kamp. Hierbij richtten we ons zowel op de praktische zaken zoals routing en gebruik van digitale producten, als de inhoudelijke kant. De uitkomsten van het publieksonderzoek hebben we vervolgens omgezet in een adviesrapport.

Taken: opstellen vragenlijst, uitvoeren publieksonderzoek, verwerken van de data, schrijven adviesrapport