Hogeschool van Amsterdam

Begeleiden video content

De studenten van de opleiding Leraar Geschiedenis van de Hogeschool van Amsterdam kregen de opdracht om een video te maken over de aanleiding van de Februaristaking in 1941. Het Stadsarchief Amsterdam heeft ons gevraagd de studenten te begeleiden bij het onderzoek, het schrijven van de scripts en de presentatie. Tijdens de opnamedag was Roos aanwezig voor de regie.

Taken: begeleiding studenten, redactie en regie